ලංකාවේ අඩු මිලට හොදම Web Hosting ,VPS ගන්න පුළුවන් තැනක් – lankawebhosting.net

ඔබ අඩු මිල ගනම් වලට හොදම Web Hosting , Reseller Hosting , Windows/Linux VPS සොයනවනම් https://lankawebhosting.net වෙතින් මිල දී  ගන්න පුළුවන් මේ Hosting Service එක අපේ.

මේ Hosting Service එක ආරම්භ කරලා දැනට අවුරුදු 3 ක් වෙනවා.  අපිට ඉන්නවා Customers ලා විශාල ප්‍රමාණයක් සිටිනවා. වෙබ් අඩවි 1000 කට  වැඩි ප්‍රමානයක් අපේ Servers වල Host කරලා තිබෙනවා.  අපි ලග Germany/Finland හා USA Data Center වලින් ලබා ගන්නා ලද Dedicated Servers කිහිපයක් තිබෙනවා.  අපේ Servers  99.99 % Uptime තිබෙනවා.

අපේ Customers ලට අපි 24/7/365 සහය දෙනවා Web Hosting / VPS සම්බන්ධව අපි ඕනෑම Customer කෙනෙක් ට එසැනින් ඕනෑම සහයක් දෙනවා . (උදා – වෙනත් Hosting Company එක්ක තියෙන ඔයාගේ සයිට් එක අපේ Hosting Service එකට මාරු කරගන්න, VPS වලට Control Panel එක දාගන්න , වෙබ් එක VPS එකට මාරු කරගන්න , Windows OS Install කරගන්න ඇතුළු ඕනෑම දෙයකට අපි සහය ලබා දෙනවා) Support Ticket / Support Chat / Phone / Facebook / Telegram / මගින් අප සමග ඕනෑම වෙලාවක සම්බන්ධ වෙලා Web Hosting හෝ VPS සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම් සහයක් ලබා ගන්න පුළුවන්.

Lanka Web Hosting වෙතින් Hosting අරගෙන ඔබට මොකක් හරි ගැටළුවක් උනොත් එසැනින් මුදල් ආපසු ගෙවීමක් කරනවා.

Shared Hosting

Shared Hosting පැකේජ් අවුරුද්දටම රු 2400/- සිට තිබෙනවා සෑම පැකේජ් එකක්ම Unlimited Bandwidth සහිතයි. Control Panel එක විදියට ලැබෙන්නේ DirectAdmin Control Panel Panel එකයි.  DirectAdmin කියන්නේ හොද මට්ටමේ සියළු දේ තිබෙන Cpanel වලට සමාන Control Panel එකක්. Cpanel වල තිබෙන හැම දේම DirectAdmin වලත් තිබෙනවා. Free SSL , Softaculous Auto Installer ඇතුළු Cpanel වල තිබෙන හැම දේම ඇතුලත් මේ Panel එක Cpanel වලට වඩා භාවිතය ලේසි මම පොස්ට් ලියලා තියෙනවා මේ Panel එක භාවිතා කරන ආකාරය ගැන ගොඩක් ඒවා බලන්න. Shared Hosting සියළුම පැකේජ් මේ Link එකට ගිහිල්ලා බලාගන්න https://lankawebhosting.net/linux-shared-hosting-sri-lanka.html

DirectAdmin Control Panel එකේ Screenshot කිහිපයක් පහතින් (Image එක උඩ ඔබන්න එතකොට පැහැදිලව බලාගන්න පුළුවන්)

 

 

 

 

 

Reseller Hosting

DirectAdmin Reseller Hosting තියෙනවා රු 3000/- Monthly සිට සියළුම DirectAdmin පැකේජ් Unlimited Bandwidth සහිතයි Custom Name Servers , Free SSL තියෙනවා ඒ වගේම 99.99 % Uptime තිබෙනවා. 3000 පැකේජයට User Accounts 50 ඇතුලත් සියළුම Reseller Hosting පැකේජ් මේ Link එකට ගිහිල්ලා බලාගන්න. https://lankawebhosting.net/reseller-hosting.html

DirectAdmin Reseller Control Panel එකේ Screenshot කිහිපයක් පහතින් (Image එක උඩ ඔබන්න එතකොට පැහැදිලව බලාගන්න පුළුවන්)

VPS

Germany/Finland Linux OpenVZ VPS තිබෙනවා රු 1650/- Monthly සිට, OpenVZ  VPS සියළුම පැකේජ් මේ Link එකට ගිහිල්ලා බලාගන්න https://lankawebhosting.net/linux-vps-openvz.html

Germany/Finland Linux KVM VPS තියෙනවා රු 1400/- Monthly සිට,  KVM VPS සියළුම පැකේජ් මේ Link එකට ගිහිල්ලා බලාගන්න  https://lankawebhosting.net/kvm-vps.html

Germany/Finland Windows Remote Desktop VPS තිබෙනවා රු 2000/- Monthly සිට, Windows VPS සියළුම පැකේජ් මේ Link එකට ගිහිල්ලා බලාගන්න https://lankawebhosting.net/windows-vps.html

USA SSD OpenVZ VPS තිබෙනවා රු 2300/- Monthly සිට,  USA SSD OpenVZ VPS සියළුම පැකේජ් මේ Link එකට ගිහිල්ලා බලාගන්න  https://lankawebhosting.net/linux-ssd-vps-openvz.html

USA Windows Remote Desktop VPS තිබෙනවා රු 3300/- Monthly සිට, USA Windows Remote Desktop VPS සියළුම පැකේජ් මේ Link එකට ගිහිල්ලා බලාගන්න https://lankawebhosting.net/windows-ssd-vps.html

VPS වලට දෙන්නේ අපි Virtualizor Panel එක – මේ Panel එකෙන් තමයි VPS එකේ OS Install කරන්න, VPS එක Reboot කරන්න , Power ON/OFF කරන්න root password එක Change කරගන්න , Usage එක බලන්න , Hostname එක Change කරන්න ඇතුළු තවත් වැඩ ගොඩක් පුළුවන්.

Virtualizor Panel එකේ Screenshot කිහිපයක් පහතින් (Image එක උඩ ඔබන්න එතකොට පැහැදිලව බලාගන්න පුළුවන්)

Payment method

Bank of Ceylon , Commercial Bank of Ceylon වල තිබෙන අපගේ බැංකු ගිණුම් වලට මුදල් තැන්පතු කරන්න පුළුවන් ඊට අමතරව Visa/Master කාඩ් පත් වලින් Online ගෙවීමේ හැකියාව පවතිනවා.

වෙබ් අඩවියේ තිබෙනවා Customers ලගේ Reviews https://lankawebhosting.net/

තවත් මොනවා හරි දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මේ දුරකතන අංක වලට කතා කරන්න 077 489 8282 | 025 572 8282

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *