අද මම කියලා දෙන්නේ WordPress වලින් Auto බ්ලොග් එකක් සාදා ගන්නා ආකාරය ගැනයි. Auto Blog එකක් කියන්නේ ස්වයංක්‍රියව ලියවෙන බ්ලොග් එකකට. වෙන කෙනක් ලියන දේවල් උපුටා අරගෙන එයාලගේ